Adventa 2020 paziņojums Madridē – Kiko iejaukšanās

Atzīmējot Jaunavas Marijas bezvainīgas ieņemšanas lielos svētkus, Jaunavas Marijas parādīšanās 61. gadadienu un viņas pāveli Kiko Arguello:

“Jāveido kristīgās kopienas, kā svētā ģimene no Nācaretes, kuras dzīvotu Pazemībā, Vienkāršībā un Slavā. Cits ir Kristus.”

Mēs izjutām visu Kopienu brāļu vēlmi piedalīties Kiko Adventa pasludināšanā Madridē, kur Svētais Gars iedvēsmoja viņu izskaidrot mūsu Kopienu nozīmi, ka Svētā Gara darbu un parādīšanos Baznīcā un pasaulei šodien.

Šo katehezi mēs pārrakstām un pieliekam video ierakstu, lai tā sasniegtu katru brāļi. Mūs iepriecina un dod daudz spēka šajos grutājos pandemijas laikos šie Jaunavas Marijas bezvainīgas ieņemšanas lielie svētki, jo tā vēl intensīvāk varam izdzīvot šo Adventu, Kristus piedzimšanu un ieietu Jaunajā gada 2021 ar vēl lielāku apzinatību par Kunga dotu misiju katrai Kopienai un katram no mums caur Kiko un Carmen, kā atbilde Baznīcas un sabiedrības, kurā mēs dzīvojam, vajadzībām.

Tēvs Mario Pezzi, prezbiters

… turpinājums PDF formātā.

Share: