Aankondiging Advent 2020 in Madrid – Kiko’s interventie

Ter gelegenheid van het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria, 61e jubileum van de verschijning van de Maagd Maria en haar boodschap aan Kiko Arguello:

“Er moeten christelijke gemeenschappen gevormd worden zoals de Familie van Nazareth, die in Nederigheid, Eenvoud en Lof leven leven. De ander is Christus.”

Hebben we de wens gevoeld om alle broeders en zusters van de gemeenschappen de Aankondiging van de Advent van Kiko in Madrid mee te delen, waarin de Heilige Geest hem inspireerde om de diepe betekenis van onze gemeenschappen duidelijk te maken, als werk en openbaring van de Heilige Geest in de Kerk en voor de wereld van vandaag.

Deze Catechese die we schriftelijk delen zodat het alle broeders en zusters kan bereiken en ook als video, verblijdt ons en geeft ons kracht in deze moeilijke tijd van de pandemie, om met grotere intensiteit het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis, de tijd van Advent en de tijd van de heilige Kerst te beleven, om het Nieuwe Jaar 2021 in te gaan, met een groter besef van de missie die de Heer aan onze gemeenschappen heeft toevertrouwd via Kiko en Carmen, en aan ons allemaal, als antwoord op de noden van de Kerk en van de samenleving waarin we leven.

Padre Mario Pezzi, Priester

… vervolgd in de pdf.

Delen: