Audiencja prywatna dla EKIP KATECHISTÓW WĘDROWNYCH I RODZIN W MISJI 28-12-1986 r.

Audiencja prywatna dla EKIP KATECHISTÓW WĘDROWNYCH I RODZIN W MISJI 28-12-1986 r.

Św. Jan Paweł II

Castel Gandolfo, 28 grudnia 1986 r.

Dzisiaj rano grupa około 400 katechistów wędrownych ze wspólnot neokatechumenalnych uczestniczyła we mszy św. celebrowanej przez Ojca świętego w Castelgandolfo. Na zakończenie mszy św. papież wręczył im krzyże misyjne. Do tych katechistów, którzy uczestniczą w spotkaniu poświęconym ewangelizacji Europy (Porto San Giorgio, 22 grudnia – 6 stycznia), na zakończenie liturgii papież zwrócił się z krótkim przemówieniem. Wprowadzenie Kiko:

«Najdroższy Ojcze święty, są tu obecne ekipy katechistów odpowiedzialnych za 72 narody, które to ekipy przybyły z całego świata na 20-dniową konwiwencję, aby wspólnie rozważać, a zwłaszcza przeżywać jedność.

Jest obecnych także 12 rodzin, które po tej konwiwencji wyjadą do północnej Europy, aby ewangelizować w różnych miejscowościach, na zaproszenie biskupów Hanoweru, Sztokholmu i z Danii. Wyruszają z wszystkimi dziećmi; mamy tu około 70 prezbiterów, 48 rodzin z 203 dziećmi (średnio 5 dzieci na rodzinę), 64 młodych chłopców i 28 dziewcząt, a także 16 seminarzystów, którzy nam towarzyszą. Oto tutaj są prawie wszyscy ci, którzy prowadzą ewangelizację w całym świecie poprzez drogę neokatechumenalną».

Dziękujemy ci, Ojcze, za to spotkanie, które przypieczętowuje 20-lecie narodzin drogi neokatechumenalnej i ewangelizacji w całym świecie. I jesteśmy bardzo wdzięczni Rodzinie z Nazaretu i Dziewicy Maryi za to spotkanie».

Na zakończenie celebracji papież zwrócił się do obecnych tymi słowami:

«Najdrożsi, sprawowaliśmy najświętszą Eucharystię, sprawowaliśmy tę najświętszą Eucharystię, rozważając drogę Świętej Rodziny z Nazaretu, Józefa, Maryi i Jezusa; Jezusa, Maryi i Józefa. Kościół mówi nam, że ta Święta Rodzina jest wzorem wszystkich rodzin chrześcijańskich, wszystkich rodzin świata. Maryja i Józef, skupieni na tajemnicy wcielonego Syna, ukazują nam tę drogę wiary, która powinna stanowić, kształtować życie każdej rodziny chrześcijańskiej. Modliliśmy się za wszystkie rodziny świata, modliliśmy się szczególnie za rodziny tutaj obecne, za waszą drogę w wierze. Potrzeba głębokiej wiary, aby żyć w dzisiejszym świecie jako rodzina, potrzeba odważnej wiary, aby w dzisiejszym świecie urzeczywistniać ten Boży zamysł właściwy rodzinie, zamysł miłowania życia, który jest właściwy każdej rodzinie, który stanowi jej powołanie. Potrzeba głębokiej wiary, aby w dzisiejszym świecie jako rodzina iść śladami Świętej Rodziny i sprawić, aby inni, inne rodziny poszły tymi śladami.

Najdrożsi bracia i siostry, razem z moimi braćmi biskupami i kapłanami, życzę wam wszystkim, abyście jako rodziny szli tą drogą w wierze oraz życzę wam, aby ta droga w wierze była wzorem, pociągnęła inne rodziny w dzisiejszym świecie, tak jak dla nas, jak dla was, modelem i wzorem jest Święta Rodzina z Nazaretu: Jezus, Maryja i Józef. Udzielam wam błogosławieństwa».