SŁOWA PAPIEŻY

SŁOWA PAPIEŻY

DROGA NEOKATECHUMENALNA W SŁOWACH PAPIEŻY: PRZEMÓWIENIA, AUDIENCJE, ADHORTACJE, SŁOWA UZNANIA, APROBATY

Św. Paweł VI (4 sierpnia 1976 r.): „W naszych czasach trzeba ponownie rozpocząć odbudowę Kościoła, na poziomie psychologicznym i duszpasterskim, tak jakby Kościół zaczynał od nowa – od zera, że tak powiem – aby mógł się odrodzić.”

„Pierwsi apostołowie chodzili po synagogach w małych grupach ewangelizacyjnych, głosząc Dobrą Nowinę: Bóg wskrzesił swego Sługę Jezusa, którego zaparliśmy się, prosząc o ułaskawienie dla zabójcy. On umarł, nie stawiając oporu, nie opierając się złu, kochając nieprzyjaciół, usprawiedliwiając ich („Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”). On ofiarował cierpienie, które zostało Mu wyrządzone – tortury i krzyż – jako dowód, że Jego miłość była większa niż śmierć i że nie przestał kochać swoich dręczycieli, nawet kiedy odebrali Mu życie. Bóg wskrzesił Go z martwych i On dziś żyje, aby przebaczyć tę i każdą inną zbrodnię”. (Kiko Argüello)