Pāvestu uzrunas

Pāvestu uzrunas

Neokatehumenālais Ceļš Pavestu vārdos: uzrunas, audiences, pamudinājumi, atzīšanas, apstiprinājumi.

Sv. Pāvils VI (1976. gada 4. augustā): „Mūsu laikiem ir nepieciešamība no jauna ņemties Baznīcas celtniecību. Psiholoģiski un pastorāliski it kā sāktu no jauna, citiem vārdiem, ir nepieciešami atdzimt.”

Pirmie apustuļi, mazās evaņģēlizācijas grupās gāja pa sinagogām sludinādami Labo vesti: Dievs augšāmcēla savu kalpu Jēzu; tā, no kura mēs bijām atteikušies izvēlēdami slepkavu; tas, kurš nomira nepretojoties ļaunumam, mīlēdams savus ienaidniekus un tiem piedodams („Piedod viņiem, jo nezina, ko viņi dara”); tas, kurš upurēja ļaundaru darbību- ciešanas uz krusta- pieradīdams, ka viņa mīlestība lielākā par nāvi un ka viņš neskatoties uz to mīlēja tos, kuri viņu nonāvēja. Dievs viņu augšāmcēla no miroņiem un šodien Viņš dzīvo, lai piedotu jebkuru noziedzību. (Kiko Argüello)