Sv. Pāvils VI

Sv. Pāvils VI

Biogrāfija

Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini dzimis Lombardijā (Itālija) 1897. gada 26. septembrī.

1920. gada 29. maijā iesvētīts par priesteri.

1954. gadā topa par bīskapu un 1958. gadā Svētais Jānis XXIII nominēja par kardinālu.

1963. gada 21. jūnijā tika izvēlēts kļūt par Katoļu Baznīcas Pāvestu ar Pāvila VI vārdu.

1965. gadā sapulcināja bīskapus un koncila Tēvus Sinodē.

Ar „Humanae Vitae” encikliku, uzrakstīto 1968. gadā, viņš aizstāvēja dzīvību un ģimeni. Arī noslēdza II. Vatikāna koncilu.

Pāvils VI nomira Kastelgandolfo rezidencē 1978. gada 6. augustā, pēc 15 gadu kalpošanas kā pāvests.

2014. gada 19. oktobrī pāvests Francisks viņu beatificēja un 2018. gada 14. oktobrī kanonizēja.


Dokumenti

1974. gads

Audience 8-V-1974