Šv. Paulius VI

Šv. Paulius VI

Biografija

Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini gimė Lombardijje (Italija) 1897 metų rugsėjo 26 d..

1920 metų gegužės 29 d. buvo įšventintas kunigu.

1954 metais šventasis Jonas XXIII paskyrė vyskupu, o 1958 metais- kardinolu.

1963 metų birželio 21 d. išrinktas katalikų Bažnyčios Pontifiku pasirinkdamas Pauliaus VI vardą.

1965 metais sušaukė vyskupų ir II Vatikano susirinkimo Tėvų Sinodą.

Aktyviai gynė gyvybę ir šeimą, 1968 metais parašė encikliką Humanae Vitae. Uždarė II Vatikano susirinkimą.

Paulius VI mirė Kastelgandolfo rezidencijoje 1978 metų rugpjūčio 6 d., po 15 metų pontifikavimo.

Buvo paskelbtas palaimintuoju 2014 metų spalio 19 d., o 2018 metų spalio 14 d. Popiežius Pranciškus jį kanonizavo.


Dokumentai