Šv. Jonas Paulius II

Šv. Jonas Paulius II

Biografija

Šv. Jonas Paulius II

Karol Józef Wojtyła gimė Vadovičes mieste, Lenkijoje 1920 metų gegužės 20 dieną.

1946-ųjų lapkričio 1 dieną įšventintas kunigu Krokuvoje. 1948 metais gavo teologijos daktaro laipsnį.

1958 tapo vyskupu, o 1964 metais Pauliaus VI paskirtas Krokuvos arkivyskupu, o kiek vėliau, 1967 metais, jį konsekravo kardinolu.

1978-ųjų spalio 16 išrinktas katalikų Bažnyčios Pontifiku išsirinkęs Jono Pauliaus II vardą.

Dalyvavo II Vatikano susirinkime, kuriame turėjo daug įtakos dirbant su konstitucija Gaudium et spes.

Realizavo nemažai apaštalinių kelionių Italijoje ir užsienyje. 1985 metais sušaukė pirmąsias Pasaulio jaunimo dienas, o 1994 metais Pasaulio šeimų dienas.

Jo Pontifikavimas buvo vienas ilgiausių Bažnyčios istorijoje.

Jonas Paulius II mirė 2005-ųjų balandžio 2 dieną. 2011-ųjų gegužės 1 dieną Popiežius Benediktas XVI paskelbė jį palaimintuoju, o 2014-ųjų balandžio 27 dieną Popiežius Pranciškus jį kanonizavo.


Dokumentacija