H. Johannes Paulus II

H. Johannes Paulus II

Biografie

St. Johannes Paulus II

Karol Józef Wojtyła, werd geboren in Wadowice (Kraków) op 18 mei 1920.

Op 1 november 1946 werd hij in Krakau tot priester gewijd. In 1948 werd hij doctor in de theologie.

In 1958 werd hij benoemd tot Bisschop, in 1964 tot Aartsbisschop van Krakau door Paulus VI, die hem in 1967 Kardinaal benoemde.

Op 16 oktober 1978 werd hij verkozen tot Paus van de Katholieke Kerk onder de naam Johannes Paulus II.

Hij nam deel aan het Tweede Vaticaans Concilie met een belangrijke bijdrage aan de uitwerking van de Gaudium et Spes-grondwet.

Hij maakte een groot aantal apostolische reizen binnen en buiten Italië. Hij begon in 1985 met de Wereldjongerendag reizen. In 1994 huldigde hij de wereldbijeenkomsten van de families in.

Zijn pontificaat was een van de langste in de geschiedenis van de Kerk.

Johannes Paulus II stierf op 2 april 2005. Hij werd op 1 mei 2011 door Paus Benedictus XVI zalig verklaard en op 27 april 2014 door Paus Franciscus heilig verklaard.


Documenten