Bezoek aan de Parochie van de Grote Moeder Gods 11-11-1984

Bezoek aan de Parochie van de Grote Moeder Gods 11-11-1984

St. Johannes Paulus II

Rome, 11 november 1984

In de parochiekerk de Heilige Vader ontmoette de leden van de vier gemeenschappen Neocatechumenal – ongeveer 130 mensen in totaal – die in de parochie. Voor hen, met hun hele gezin, heeft Johannes Paulus II richtte zich op deze woorden:

«Tijdens uw geloofsreis hebt u twee ontdekkingen gedaan: de eerste is die van de doop, aangezien de formule van het“ neocatechumeen ”verwijst naar dit sacrament waarin de breedte van het goddelijke leven dat de Vader ons met Christus in de Heilige Geest aanbiedt verborgen is; de tweede ontdekking die van de waarde om te leven. Het geloof moet beleden, geopenbaard, aan anderen meegenomen worden, naar de wereld gebracht. Je hebt deze waarde van geloof die christenen vaak missen, zelfs de gedoopten. Dit is een van de fouten van het christelijke leven van vandaag. Je hebt het charisma van moed in de manifestatie van geloof. Ik hoop dat je goed werk levert aan het verdiepen van dit charisma en een goed apostolisch werk in de parochie van de Grote Moeder van God. Ik hoop dat je veel vreugde zult vinden in deze roeping, veel vreugde in je gezin, in je kinderen van wie je bijzonder houdt en aan wie je je hele leven geeft. Moge u grote troost van deze kinderen krijgen. Ze zijn de hoop van de vorige generatie. Met deze wens zegen ik u van harte samen met degenen die dicht bij u staan ​​en met alle mensen tot wie u in uw rondreizend apostolaat gaat ».