WIZYTACJA W PARAFII WIELKIEJ MATKI BOGA 11-11-1984

WIZYTACJA W PARAFII WIELKIEJ MATKI BOGA 11-11-1984

Św. Jan Paweł II

Rzym, 11 listopada 1984 r.

W kościele parafialnym Ojciec święty spotkał się z członkami czterech wspólnot neokatechumenalnych, razem było około stu trzydziestu osób, które działają w parafii. Do nich, obecnych ze swoimi rodzinami, Jan Paweł II zwrócił się w następujących słowach:

«W waszej wędrówce wiary dokonaliście dwóch odkryć: pierwsze to odkrycie chrztu, ponieważ formuła „neokatechumenalna” odnosi się do tego właśnie sakramentu, w którym kryje się ogrom życia Bożego ofiarowanego nam przez Ojca z Chrystusem w Duchu Świętym; drugie odkrycie do odwaga życia. Wiara musi być wyznawana, okazywana, powinna być zanoszona innym, zanoszona światu. Wy macie tę odwagę wiary, której brakuje często chrześcijanom, ochrzczonym. Tego przede wszystkim brakuje dzisiejszemu życiu chrześcijańskiemu. Wy macie ten charyzmat – odwagi okazywania wiary. Życzę wam, byście dobrze pracowali nad pogłębieniem tego charyzmatu i życzę dobrej pracy apostolskiej w parafii Wielkiej Matki Boga. Obyście znaleźli wiele radości w tym powołaniu, wiele radości w waszych rodzinach, w waszych dzieciach, które kochacie szczególnie i którym dajecie całe życie. Obyście mieli z tych dzieci wielką pociechę. One są nadzieją naszego pokolenia. Z tym życzeniem błogosławię z serca was i waszych bliskich, i wszystkich tych, do których idziecie w waszej apostolskiej wędrówce».