Carmen Hernández

Carmen Hernández

Carmen Hernández

24 november 1930, † Madrid, 19 juli 2016

Carmen was samen met Kiko initiator van de Weg. Ze werd op 24 novembre 1930 in Ólvega geboren (Spanje) en was de jongste uit een gezin met negen broers en zussen – vier jongens en vijf meisjes. Ze groeide op in Tudela (Navarra, Spanje).

In Tudela studeerde ze bij de Compagnie van Maria en kwam ook in contact met de jezuïeten. Geïnspireerd door de missionaire ijver van H. Franciscus Xaverius, bespeurde ze reeds op jonge leeftijd de roeping voor de missie in India. Ze begint op verzoek van haar vader in 1948 Scheikunde te studeren in Madrid, waar ze cum laude afstudeert in 1954.

Ze werkt een tijd lang samen met haar vader in een voedingsmiddelenfabriek van haar familie in Andújar (Jaén), maar besluit dit werk te verlaten om naar Javier te verhuizen. Daar neemt ze haar intrek in een nieuw missionair instituut: de missionaressen van Christus Jezus. Na het noviciaat studeert ze Theologie in Valencia. In 1960 krijgt ze India als bestemming voor de missie toegewezen. Hiervoor bereidt ze zich in Londen voor, waar ze een jaar verblijft. Tijdens deze periode vindt er een richtingsverandering plaats binnen de missionaressen van Christus, waardoor haar openheid voor de missie beperkt wordt. Carmen keert hierop terug naar Barcelona, waar ze priester Pedro Farnés leert kennen. Hij is professor bij het Liturgisch Instituut in Parijs, die werkte voor de liturgische hernieuwing van het Tweede Vaticaans Concilie.

Farnés presenteerde tijdens zijn lessen de Paas-bronnen van de Eucharistie en een hernieuwde Ecclesiologie, die de Kerk toonde als licht van de volkeren. Het nauwe contact met Carmen met de auteurs van deze vernieuwing van het Concilie, zou later, bij de totstandkoming van de catecheses van de Neocatechumenale Weg, van grote invloed zijn.

Tussen medio 1963 en 1964 reist Carmen door het Heilig Land met de Bijbel, waar ze de heilige plaatsen bezoekt.Na haar terugkeer naar Madrid begint ze te werken in de barakken aan de rand van de stad, met het idee om naar Bolivia te vertrekken als missionaris, samen met andere leken. Daar leert zij echter Kiko Argüello kennen, die tussen de armen van Palomeras Altas was gaan wonen. Ze besluit hierop in hetzelfde gebied te verblijven. Te midden van de armen ontdekken beiden de kracht van het Paasmysterie en de prediking van het Kerygma (de Blijde Boodschap van de gestorven en verrezen Christus). Ze zien een eerste gemeenschap ontstaan. Dankzij de bevestiging van deze nieuwe realiteit door de toenmalige aartsbisschop van Madrid, Mgr. Casimiro Morcillo, werkt Carmen samen met Kiko om dit werk van vernieuwing voor de Kerk naar de parochies te brengen. Eerst gebeurt dit in Madrid, later in Rome en andere steden en landen.

Carmen Hernández overleed op 19 juli 2016 te Madrid. Tijdens haar uitvaart, die werd voorgegaan door de kardinaal Carlos Osoro Sierra (aartsbisschop van Madrid), merkte pater Mario Pezzi op dat met de Weg “voor het eerst in de geschiedenis een kerkelijke realiteit gesticht werd door een man en een vrouw, die meer dan 50 jaar altijd samenwerkten”. Paus Franciscus stuurde een bericht waarin hij verzekerde het nieuws van de dood van Carmen “met ontroering” te hebben vernomen. De paus omschreef het leven van Carmen als een “lang bestaan, in het teken van haar liefde aan Jezus en van een groot missionair enthousiasme.” “Ik dank de Heer voor het getuigenis van deze vrouw die door een oprechte liefde voor de Kerk bezield was en die haar hele leven heeft gewijd aan het verkondigen van de blijde boodschap in alle omgevin- gen, ook de meest afkerige, zonder ooit de meest gemarginaliseerde mensen te vergeten”, aldus paus Franciscus.