Mario Pezzi

Mario Pezzi

Mario Pezzi

Mario Pezzi werd op 19 september 1952 geboren in Gottolengo (Brescia, Italië) als derde kind van vijf broers. Hij trad het seminarie van de Comboni-Missionarissen in op 10-jarige leeftijd. Na het noviciaat werd hij door de Oversten naar Rome gestuurd, waar hij theologie studeerde aan de Pauselijke Universiteit Urbaniana. Hij ontving de priesterwijding op 19 maart 1969 en begon aan het doctoraat Dogmatische Theologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana, met professor Zoltan Alszeghy.

In datzelfde jaar leerde hij Kiko en Carmen kennen, de initiatoren van de Neocatechumenale Weg en woonde enkele catecheses van hen bij in de Natività-parochie in Rome. In januari 1970 luisterde hij naar de catecheses van de Weg in de parochie H. Giovanni di Dio, waar hij pastoraal werk deed en begon daarop deel uit te maken van de eerste Neocatechumenale gemeenschap van deze parochie. Omdat hij in de Weg een hoop ontdekte voor het catechumenaat in de missies van Afrika, vooral na de tragische ervaring van de slachtingen tussen christenen in Burundi, kreeg hij toestemming van zijn oversten om een ervaring als itinerant van de Weg te doen, met het oog op de missies in Afrika. In september 1970 staakte hij zijn doctoraatstudies en werd hij door Kiko en Carmen gestuurd naar twee parochies in de bisdommen Brescia en Milaan, om daar de Weg op te starten. In januari 1971 werd hij gestuurd naar de parochie S. Leone te Catania.

In juni 1971 werd Pezzi door Kiko en Carmen uitgenodigd om priester Francesco Cuppini te vervangen, die ze had begeleidt sinds 1968 en deel uitmaakte van het team wanneer Kiko en Carmen in Italië evangeliseerden. Wanneer Kiko en Carmen in Spanje waren, werden ze begeleidt door priester Jesús Blázquez. Pezzi werd toen gezonden om te evangeliseren in Lombardije en Portugal. In december 1981, met een brief van de algemene overste van de Comboni Missionarissen, werd hij uitgezonden als een rondreizende Comboni-missionaris om de Weg in Khartoum (Soedan) te beginnen, hart van de Comboni-missies, en vervolgens, in maart 1982 naar Kampala (Oeganda). Vervolgens maakte hij talloze reizen in Afrika: hij bezocht verschillende bisschoppen in Kenia, en families in missie van de Weg in Ivoorkust, Kameroen, Zambia en de Redemptoris Mater seminaries uit Kitwe (Zambia), Douala (Kameroen), Dar es Salaam (Tanzania), Goma (Congo) en Morondava (Madagaskar). Hij bezocht ook verschillende bisschoppen, eerst in Angola en daarna in Mozambique om de Weg te openen. Ook was hij was in Bangui (Centraal-Afrikaanse Republiek) en Bujumbura (Burundi).

Vanaf het jaar 1982 werd hij geroepen om voltijd deel uit te maken van de verantwoordelijke team van de Neocatechumenale Weg, samen met Kiko en Carmen. Hij vergezelde hen bij de ontmoetingen met de pausen, de Heilige Stoel, de bisschoppen, de passages, de internationale conviventies met de itineranten, en tijdens de reizen van internationale ontmoetingen, tot op de dag van vandaag. In 1992 werd hij door de nieuwe overste van de Combonianen uitgenodigd om weer opgenomen te worden bij de orde, of in het bisdom van Rome. Nadat hij het instituut van de Combonianen had verlaten, ontving kardinaal-vicaris Camillo Ruini hem als itinerante priestercatechist.

Met de goedkeuring van de Statuten ad-experimentum in 2002, en de definitieve goedkeuring in 2008, werd hij door de Heilige Stoel tot priester benoemd van het internationale team, samen met Kiko en Carmen.