Mario Pezzi

Mario Pezzi

Mario Pezzi

Mario Pezzi rođen je u Gottolengu (Brescia, Italija), 19. rujna 1942. kao treći od petorice braće. Ušao je u sjemenište Misionara kombonijanaca kada je imao deset godina. Nakon novicijata, poglavari su ga poslali u Rim na Međunarodni skolastikat te studira teologiju na Papinskom sveučilištu Urbaniana. Svećeničko ređenje je primio 19. ožujka 1969. i započeo doktorat iz dogmatske teologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana kod profesora o. Zoltana Alszeghyja.

Iste godine upoznao je Kika i Carmen, inicijatore Neokatekumenskog puta i sluša zadnje kateheze u župi Natività u Rimu. U siječnju 1970. slušao je kateheze Puta u župi San Giovanni di Dio, u kojoj je obavljao pastoralnu službu, te ulazi u prvu neokatekumensku zajednicu u ovoj župi. Vidjevši u Putu nadu za katekumenat u misijama u Africi, posebno nakon tragičnog iskustva masakra među kršćanima u Burundiju, dobio je dozvolu svojih poglavara za odlazak u itineranciju u Afriku. U rujnu 1970. prekinuo je studij doktorata, a Kiko i Carmen poslali su ga da započne Put u dvije župe u biskupiji Brescia i Milano, a u siječnju 1971. u župi San Leone u Kataniji.

U lipnju 1971., Kiko i Carmen pozvali su ga da zamijeni don Francesca Cuppinija, svećenika koji ih je pratio od 1968., koji je bio dio njihove ekipe u razdoblju kad su evangelizirali u Italiji, posebno u Rimu, u Firenci i Ivreji. Tijekom razdoblja kad su Kiko i Carmen bili u Španjolskoj, u pratnji o. Jesúsa Blázqueza kao svećenika, o. Mario je poslan u evangelizaciju Lombardije i potom Portugala. U prosincu 1981. godine, s pismom vrhovnog generala kombonijanaca poslan je kao itinerant kombonijanaca da započne Put u Kartumu (Sudan), srcu misija iste družbe, a zatim, u ožujku 1982., u Kampalu (Uganda). Od te godine učinio je brojna putovanja u Afriku: posjetio nekoliko biskupa u Keniji i obitelji u poslanju Puta u Obali bjelokosti, Kamerunu, Zambiji i Sjemeništa „Redemptoris Mater“ iz Kitwea (Zambija), Douala (Kamerun), Dar es Salaam (Tanzanija), Goma (Kongo) i Morondava (Madagaskar). Također je posjetio nekoliko biskupa prvo u Angoli, a potom u Mozambiku kako bi otvorio Put. Bio je u Banguiju (Srednjoafrička republika) i Bujumbura (Burundi).

Od 1982. godine pozvan je da bude dio Ekipe odgovornih za Neokatekumenski put zajedno s Kikom i Carmen, u potpunosti, prateći ih u odnosima s Papama, Svetom Stolicom, Biskupima, na etapama, na svjetskim konvivencijama itineranata, te na međunarodnim putovanjima i susretima sve do danas. Godine 1992., novi poglavar Misonara kombonijanaca pozvao ga je da se ponovno pridruži institutu ili da se inkardinira u Rimsku biskupiju. Napuštajući Institut, kardinal vikar, monsinjor Camilo Ruini, primio ga je kao prezbitera katehista itineranta.

Odobrenjem Statuta 2002. godine, ad experimentum, a 2008. godine definitivno Sveta Stolica ga je imenovala prezbiterom Međunarodnog ekipe zajedno s Kikom i Carmenom (prije njezine smrti).