Benedikt XVI.

Benedikt XVI.

Biografija

umirovljeni Papa Benedikt XVI

16. travnja 1927. Rođen je u Marktl am Inn (Njemačka) kao Joseph Ratzinger.

29. lipnja 1951. Zaređen je za svećenika u Münchenu. 1953. doktorirao je teologiju.

1977. Zaređen je za biskupa Münchena i Freisinga i Pavao VI. ga je imenovao kardinalom.

1981. Ivan Pavao II imenovao ga je prefektom Kongregacije za nauk vjere; Predsjednikom Papinske biblijske komisije i Papinske međunarodne teološke komisije. Bio je predsjednik komisije za pripremu Katekizma Katoličke crkve. 3. srpnja 2015. primio je doktorat „honoris causa“.

19. travnja 2005. Izabran je za Papu Katoličke Crkve uzimajući ime Benedikt XVI.

11. veljače 2013. Odriče se pontifikata Katoličke crkve postajući Papa Emeritus.


Dokumenti