Privatna audijencija s inicijatorima Neokatekumenskog puta 26-V-2007

Privatna audijencija s inicijatorima Neokatekumenskog puta 26-V-2007

Benedikt XVI

Vatikan, 26. svibnja 2007.

Na kraju audijencije Kiko je Papi dao crtež koji predstavlja svetog Petra.