Sv. Pavao VI.

Sv. Pavao VI.

Biografija

Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, rođen je u Lombardiji (Italija) 26. rujna 1897.

29. svibnja 1920. g. zaređen je za svećenika.

Godine 1954. imenovan je biskupom, a 1958. za kardinala od Svetog Ivana XXIII.

21. lipnja 1963. izabran je za papu Katoličke Crkve uzevši ime Pavao VI.

1965. sazvao je Sinodu biskupa i koncilijarnih Otaca.

Branitelj života i obitelji, svojom enciklikom Humanae Vitae, koju je napisao 1968., zaključio je drugi Vatikanski Sabor.

Beatificiran je 19. listopada 2014., a kanoniziran 14. listopada 2018. od pape Franje.

Pavao VI umro je u Castelgandolfu 6. kolovoza 1978. nakon 15-godišnjeg pontifikata.


Dokumenti