Opća audijencija 8-V-1974

Opća audijencija 8-V-1974

Sv. Pavao VI.

Po završetku međunarodnog sastanka u Rimu u „Domus Mariae“, 8. svibnja 1974., oko 500 sudionika, svećenika i laika, iz zemalja Europe, sudjelovalo je u papinskoj audijenciji. Pavao VI obratio im se ovim riječima:

Pozdravljamo skupinu svećenika i laika koji predstavljaju pokret neokatekumenskih zajednica, okupljenih u Rimu iz mnogih biskupija Italije i drugih zemalja, na sastanku o temi evangelizacije u suvremenom svijetu, temi koju će uzeti u razmatranje i skori sabor Sinode biskupa. Kakvu li nam radost i kakvu nadu dajete s vašom nazočnošću i vašom djelatnošću!

Znamo da se vi u vašim zajednicama svi skupa zalažete kako biste shvatili i razvijali bogatstva vašega krštenja i posljedice vaše pripadnosti Kristu. Takva zauzetost vas dovodi do toga da postajete svjesni da kršćanski život nije drugo nego dosljednost, trajni dinamizam, a to oboje dolazi od toga što ste prihvatili da budete s Kristom, i da produžujete u svijetu njegovu nazočnost i njegovo poslanje.

Ova nakana, dok je za vas svjesni i autentični način življenja kršćanskog zvanja, pretvara se u djelotvorno svjedočenje za druge u poticaju otkrivanja i ponovnog zadobivanja autentičnih, istinskih i stvarnih kršćanskih vrjednota, koje bi inače mogle ostati gotovo sakrivene i uspavane, i gotovo na neki način razvodnjene u životu svakidašnjice.

Ne! Vi ih stavljate na vidjelo, ističete ih, dajete im uistinu uzorni moralni sjaj, upravo zato što, na taj način, s takvim kršćanskim duhom, vi živite ovu neokatekumensku zajednicu.

Živjeti i promicati ovu obnovu jest, kako vi kažete, jedan oblik “pokrsnog katekumenata”, koji će u današnjim kršćanskim zajednicama moći obnoviti one učinke zrelosti i produbljivanja kakvi su se u prvotnoj Crkvi ostvarivali u razdoblju priprave na krštenje.

Vi to stavljate poslije. Prije ili poslije, rekao bih, sporedno je. Činjenica je da vi ciljate na autentičnost, na puninu, na dosljednost, na iskrenost kršćanskog života. A to je golema zasluga koja nas, ponavljam, uvelike tješi, te nam sugerira i nadahnjuje čestitke, želje i preobilne blagoslove za vas, za sve koji vas pomažu i za sve kojima možete vašim pozdravom i vašom porukom prenijeti i naš pozdrav.

Veseli nas saznanje da ste pokretači ponovnog oživljavanja svijesti u mnogim župama. Posebno nas pak raduje i to što znamo da ste u svakoj vašoj inicijativi krajnje pažljivi na ovisnost o vašim pastirima i na zajedništvo sa svom braćom. Za ovu crkvenu osjetljivost – koja je uvijek garancija izgrađujuće nazočnosti Duha – upravljamo vam naše ohrabrenje.