Algemeen publiek 8 mei 1974

Algemeen publiek 8 mei 1974

St. Paulus VI

Op 8 mei 1974, aan het einde van de internationale bijeenkomst in Rome bij de “Domus Mariae”, namen ongeveer 500 deelnemers, priesters en leken, uit de landen van Europa, deel aan de pauselijke audiëntie. Paulus VI sprak hen aan met deze woorden:

«We groeten de groep priesters en leken die de beweging vertegenwoordigen – kijk naar de vruchten van het concilie – van de neocatechumenale gemeenschappen, die vanuit vele bisdommen in Italië en andere landen naar Rome zijn gekomen voor een bijeenkomst over het thema van evangelisatie in de huidige wereld, onderwerp dat zal worden behandeld in de volgende vergadering van de bisschoppensynode.
Hoeveel vreugde en hoop geeft u ons met uw aanwezigheid en uw activiteit!

We weten dat u in uw gemeenschappen jullie streven er allemaal samen naar om de rijkdom van te begrijpen en te ontwikkelen uw doopsel en de gevolgen ervan voor uw eigendom van Christus. Door een dergelijke toewijding besef je dat het christelijke leven geen ander is eerder dan een samenhang, een permanente dynamiek die uit het feit voortkomt hebben afgesproken met Christus te zijn en zijn aanwezigheid en missie in de wereld.

Dit doel, dat voor jou een bewuste en authentieke manier van leven de christelijke roeping, wordt vertaald ook in een effectief getuigenis aan anderen, als aanmoediging voor de herontdekking en herstel van ware christelijke waarden, authentiek, effectief, wat anders misschien vergeten zou worden.

Niet! Je zet ze als bewijs, in nood en geef ze een echt voorbeeldige morele pracht, juist omdat je op deze manier, met deze christelijke geest, leeft deze neocatechumenale gemeenschap.

Dit ontwaken leven en bevorderen is door u beschouwd als een vorm van postdoopcatechumenaat, die in de huidige christelijke gemeenschappen die effecten zullen kunnen vernieuwen volwassenheid en verdieping die in de vroege kerk waren gemaakt in de periode van voorbereiding op de doop.

Je doet het na: de voor of later zou ik zeggen dat het secundair is. Het feit is dat je naar de authenticiteit, naar de volheid, naar de samenhang, naar de oprechtheid van het leven Christen. En dit heeft een grote verdienste, ik herhaal, dat het ons troost enorm en dat suggereert en inspireert ons voortekenen, geloften en meer overvloedige zegeningen voor u en voor iedereen die aanwezig zijn en voor zoveel mogelijk van u met uw groet en uw bericht zeg hallo van ons.

We zijn blij te weten dat u helpt bij het nemen bewustzijn hiervan in veel parochies. We zijn bijzonder blij weet dat u bij al uw initiatieven buitengewoon alert bent op de afhankelijkheid van uw voorgangers en gemeenschap met alle broeders. We moedigen je aan door deze kerkelijke gevoeligheid, die altijd een garantie is de opbouwende aanwezigheid van de Geest ».