Üldaudients 8-V-1974

Üldaudients 8-V-1974

Püha Paulus VI

8. märtsil 1974. aastal, rahvusvahelise kohtumise lõpetamisel “Domus Mariae” Roomas, umbes 500 osalejat, erinevatest Euroopa riikidest pärit preestrid ja ilmikud, osalesid Paavstlikul Audientsil. Paulus VI pöördus nende poole nende sõnadega:

Tervitame preestrite ja ilmikute gruppi, kes esindavad – vot post-konsiiliumi asjad – Neokatehhumeeniliste Koguduste liikumist, kutsutud Roomasse mitmetest Itaalia ja muude riikide piiskopkondadest konverentsi jaoks, mille teemaks on evangeliseerimine kaasaegses maailmas, seesama, mida uuritakse järgmisel Piiskopite Sinodi Assambleel. Kui palju rõõmu ja lootust te meile annate oma kohalolekuga ja oma tegevusega!

Me teame, et teie kogudustes te tegutsete koos, et mõista ja arendada teie Ristimise rikkuseid ja teie Kristusele kuulumise tagajärgi. Selline pühendumus viib teid mõistmiseni, et kristlik elu pole muud kui järjepidevus, püsiv dünaamilisus, mis tulenevad Kristusega olemise aktsepteerimisest ja pikendada Tema kohalolekut ja Tema missiooni maailmas.

See eesmärk, kuigi teie jaoks on see teadlik ja autentne viis kristliku kutsumuse elamiseks, tõlgendub see ka teistele efektiivseks tunnistuseks – teete apostolaati ainult sellepärast, et olete see, mis olete – ergutuses tõeliste, autentsete, efektiivsete kristlike väärtuste taasavastusse ja taastamisse, mis võiksid muidu jääda peaaegu peidetuna, uinununa ja igapäevasest elust peaaegu kaotatuna.

Ei! Te tõstate need esile, hädaolukorda ja annate neile tõesti eksemplaarse moraalse hiilguse just selleks, et, selle kristliku vaimuga, te elate seda Neokatehhumeenilist Kogudust.

Elada ja edutada seda ärkamist on see, mida teie kutsute «peale Ristimise» vormiks, mis võib tänapäeva kristlikes kogudustes uuendada neid küpsuse ja sügavdamise efekte, mis algses Kirikus viidi täide Ristimisele valmistamise perioodil.

Te toote seda pärast: enne või pärast, ma ütleks, on sekundaarne. Fakt on, et te sihite autentsusele, terviklikkusele, järjepidevusele, kristliku elu siirusele. Ja see on väga suur saavutus, ma kordan, see lohutab meid suuresti ja soovitab ja inspireerib tervitusi, tõotusi ja rohkeid õnnistusi teile, nendele, kes teid aitavad ja keda võite oma tervituse ning sõnumiga tervitada meie poolt.

Oleme õnnelikud teades, et olete nende teadvusele tulekute tekitajad paljudes kogudustes. Oleme eriliselt rõõmsad teada saades, et igas algatuses olete ülitähelepanelikud teie sõltuvusest pastoritele ja ühtsusele kõikide vendadega. Selle kirikliku tunnetuse eest – mis on alati Vaimu ehitava kohaloleku garantii – me julgustame teid.

(*) Tekst ja sissejuhatus on võetud “Notitiae” ajakirjast (Jumaliku Kultuse Koguduse ametlik Organ, N. 95-96, juuli-august 1974, lk 230) mõnede häälesalvestuse lisadega.