Mario Pezzi

Mario Pezzi

Mario Pezzi

Mario Pezzi sündis 19. septembril 1942 Gottolengos (Brescia, Itaalias), viiest vennast kolmandana. Comboniaanide ordu misjonäriseminari astus ta 10-aastaselt. Pärast esimest õppeaastat saatsid seminarijuhid ta õpinguid jätkama Rahvusvahelisse Skolastika Kõrgkooli Roomas, samuti õppis ta teoloogiat Paavstlikus Urbaniana Ülikoolis. Mario Pezzi ordineeriti preestriks 19. märtsil 1969 ning koos professor isa Zoltan Alszeghy’ga asutasid nad paavst Gregoriuse Ülikooli juurde dogmaatilise teoloogia doktorantuuri.

Samal aastal kohtus ta Kiko ja Carmeniga, Neokatehhumeenilise Tee rajajatega, osaledes nende katehheesidel Natività kirikus Roomas. Jaanuaris 1970 kuulas ta Neokatehhumeenilise Tee katehheese Püha Jumala-Johannese kirikus, kus ta viis läbi pastoraalteenistust, olles samas kirikus esimene Neokatehhumeenilise Tee koguduse liige. Mõistes Neokatehhumeenilise Tee tähtsust just misjonitöös (eriti peale traagilist kristlaste tapmist Burundis), sai ta ülemustelt loa jagada oma kogemusi Tee itinerandina (katehhistide meeskonna kaasteeline) ja kuulutada evangeeliumi Aafrikas. 1970. aasta septembris katkestas ta oma õpingud doktorantuuris ning läkitati Kiko ja Carmeni poolt Brescia ja Milano piiskopkondadesse, et alustada Teed kahes kirikus, 1971. aastal aga San Leones (Katania).

Juunis 1971 kutsusid Kiko ja Carmen Mario Pezzi asendama preester D. Francesco Cuppini, kes oli nendega olnud aastast 1968, moodustades osa meeskonnast ajal, mil nad kuulutasid evangeeliumi Itaalias, eriti Rooma ümbruses, Firenzes ja Ivreas. Ajal, mil Kiko ja Carmen olid Hispaanias koos preester isa Jesús Blázquez’ga, saadeti isa Mario kuulutama evangeeliumit Lombardiasse, hiljem Portugali. 1981. aasta detsembris saadeti ta Ülem-Kindra Comboniaanide ordu kirjaga alustama itinerandina Teed Khartoumis (Sudaanis), Comboniaanide ordu misjonikeskuses, 1982. aasta märtsis aga juba Kampalas (Uganda). Alates sellest aastast on ta külastanud mitmeid Keenia piiskoppe ja Tee misjoniperesid Costa Marfilis, Kamerunis, Sambias ja Redemptoris Mater’i seminare Kitwes (Sambia), Doualas (Kamerun), Dar es Salaamis (Tansaania), Gomas (Kongo) ja Morondavas (Madagaskar). Mario Pezzi külastas ka mitut piiskoppi esmalt Angoolas ja seejärel Mosambiigis, et avada uusi Neokatehhumeenilise Tee kogudusi. Samuti Banguis (Kesk-Aafrika Vabariik) ja Bujumburas (Burundi).

Alates aastast 1982 kutsuti Mario Pezzi Neokatehhumeenilise Tee meeskonda koos Kiko ja Carmeniga. Tema ülesandeks oli aidata suhelda paavsti, Püha Tooli ja piiskoppidega, korraldada Neokatehhumeenilise Tee samme (spetsiaalsed etapid) ülemaailmsetel konviventsidel itinerantidega (katehhistide meeskonna kaasteeline). Samuti saata neid rahvusvahelistel reisidel ja kohtumistel ning seda tänase päevani. 1992. aastal kutsus Comboniaanide ordu uus juhatus teda taasühinema instituudiga või jääma püsivalt Rooma piiskopkonda. Kuid instituudist lahkunud vikaar-kardinaal monsenjöör Camilo Ruini nägi temas pigem rändkatehhisti-preestrit.

Püha Tooli poolt heaks kiidetud Neokatehhumeenilise Tee põhikirja kinnitamisega 2002. aastal (ad experimentum) ja lõplikult 2008. aastal, nimetati Mario Pezzi preestriks rahvusvahelises meeskonnas koos Kiko ja Carmeniga (enne tema surma).