Paavstide sõnad

Paavstide sõnad

Neokatehhumeeniline Tee Paavstisõnadel: auditoorsed kõned, manitsused, tunnustused, heakskiidud, kinnitused…

4. augustil 1976 teatas püha Paulus VI: “Praegusel ajal tuleb jätkata kiriku ehitamist, piltlikult öeldes nii psühholoogiliselt kui pastoraalselt, justkui alustaksime selle uuendamist otsast peale, nii-öelda nullist.”

Esimesed apostlid läksid sünagoogidesse kuulutama head sõnumit väikestes gruppides, öeldes: „Jumal on üles tõusnud oma sulases Jeesuses, kelle oleme maha salanud, paludes armu mõrvarile. See, kes suri vastupanu osutamata, kurjale alistudes, oma vaenlasi armastades, neid välja vabandades (“Andestage neile, sest nad ei tea, mida nad teevad”); see, kes pakkus Talle põhjustatud kurja – kannatusi ja risti – tõendina, et Tema armastus oli suurem kui surm ega lakanud neid armastamast isegi siis, kui nad võtsid Temalt elu: Jumal on Ta surnuist üles äratanud ja täna on Ta elus, andestades nii selle kui muud kuriteod. (Kiko Argüello)