Popiežių kalbos

Popiežių kalbos

Neokatechumenatinis kelias Popiežių žodžiuose: kalbos, audiencijos, apaštaliniai paraginimai, patvirtinimai…

Šv. Paulius VI (1976-ųjų rugpjūčio 4 d.): „Mūsų laikams reikia iš naujo imtis statyti Bažnyčią. Tai tarsi psichologiškai ir pastorališkai pradėtų iš naujo, galima sakyti- reikia, kad atgaivintusi.”

Pirmieji apaštalai, mažose evangelizacinėse grupėse ėjo iš vienos sinagogos į kitą skelbdami Gerąją naujieną: Dievas prikėlė savo tarną Jėzų- kurio mes išsigynėme prašydami išlaisvinti žudiką. Jis mirė nesipriešindamas blogiui, mylėdamas savo priešus ir jiems atleisdamas („atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro”). Tas, kuris aukojo savo kančias ant kryžiaus, parodė, kad jo meilė daug didesnė už mirtį ir jis nenustojo nė akimirkai mylėti savo piktadarių, nors ir siekė atimti iš jo gyvybę. Dievas jį prikėlė iš mirties ir šiandien jis gyvas tam,kad atleistų šį bei bet kurį kitą nusikaltimą. (Kiko Argüello)