Benediktas XVI

Benediktas XVI

BIOGRAFIJA

Popiežius Emeritas Benediktas XVI

Joseph Ratzinger gimė Marktl am Inn (Vokietija) 1927 metų balandžio 16.

1961-ųjų birželio 29 įšventintas kunigu ir paskirtas į Monaką. 1953 apgina teologijos doktoratą.

1977-ųjų kovo 25 dieną paskirtas Monako ir Freizingo arkivyskupu, o po 3 mėnesių Paulius VI nominuoja kardinolu.

1981 metais Jonas Paulius II paskiria prefekto pareigas Kongregacijoje tikėjimo klausimams spręsti. Buvo Popiežiškosios biblinės komisijos bei Popiežiškosios tarptautinės teologinės komisijos prezidentu. Taip pat Komisijos, kuri ruošė ir pristatė Šventajam Tėvui „Katalikų Bažnyčios katechizmą”, prezidentas. 2015-ųjų liepos 3 dieną apdovanotas doktoratu „honoris causa”.

2005-ųjų balandžio 19 dieną išrinktas katalikų Bažnyčios Pontifiku pasirinkdamas Benedikto XVI vardą.

2013-ųjų vasario 13 dieną pasitraukė iš Popiežiaus pareigų tapdamas Popiežius Emeritas.


Dokumentai