Mario Pezzi

Mario Pezzi

Mario Pezzi

Mario Pezzi gimė Gotolengo miestelyje (Brescia, Italija) 1942-ųjų rugsėjo 19 dieną. Jis trečiasis bus penkių vaikų. Įstojo Kambonjanų misionierių seminariją būdamas vos 10-ties. Po noviciato išsiųstas mokytis į Romą į tarptautinę mokyklą, o Popiežiškojoje Urbaniana universitete mokosi teologijos. 1969-ųjų kovo 19 įšventintas kunigu ir pradeda Dogmatiškos teologijos doktorantūros mokslus Popiežiškojoje Gregoriana universitete, pas profesorių tėvą Zoltan Alszeghy.

Tais pačiais metais susipažįsta su Neokatechumenatinio kelio iniciatoriais Kiko ir Carmen ir išklauso katechezes Romos Jėzaus Kristaus gimimo parapijoje. 1970-ųjų sausį dar kartą išklausė katechezes Šv. Dievo Jono parapijoje, kurioje ir vedė sielovadą, ir tapo tos parapijos pirmosios neokatechumenatinės bendruomenės nariu. Matydamas Kelyje viltį katechumenatui atverti Afrikos misijose ypač po tragiškų kruvinų patirčių tarp Burundžio krikščionių, Mario gavo leidimą iš savo Vyresniųjų keliauti kaip Kelio keliaujantis katechistas su perspektyva misijai Afrikoje. 1970-ųjų rugsėjį nutraukia doktorantūros studijas ir yra Kiko ir Carmen siunčiamas atverti Kelią dviejose vyskupijose (Brescia it Milanas). O 1971-ųjų sausį Šv. Leono parapijoje, Katanijoje.

1971 metų birželio mėnesį Kiko ir Carmen pakviečia jį, kad pakeistų kun. Francesco Cuppini- kunigas lydėjęs nuo 1968 metų ir tokiu būdu formavęs jų ekipą tada, kai buvo evangelizuojama Italija, ypatingai Romą.

No 1982 metų pakviestas tapti Neokatechumenatinio kelio atsakingųjų ekipos dalimi kartu su Kiko ir Carmen. Jis tokiu būdu iki šiandienos lydi juos susitikimuose su popiežiumi, santykiuose su Šventuoju Sostu ir vyskupais, etapuose, pasaulinėse keliaujančių katechistų konvencijose, kelionėse bei tarptautiniuose susitikimuose. 1992 metais naujoji Komboniečių valdžia pakvietė jį iš naujo prisijungti Romos vyskupijoje. Palikęs instituciją kardinolas monsinjoras Camille Ruini priėmė jį kaip prezbiterį keliaujantį katechistą.

2002 metais patvirtinus Statutus ad experimentum, o jau 2008 metais galutinai, Šventasis Sostas paskyrė jį Tarptautinės ekipos kunigu kartu su Kiko ir Carmen (prieš savo mirtį).