AUDIENCJA PRYWATNA DLA INICJATORÓW DROGI NEOKATECHUMENALNEJ 26-V-2007

AUDIENCJA PRYWATNA DLA INICJATORÓW DROGI NEOKATECHUMENALNEJ 26-V-2007

BENEDYKT XVI

Watykan, 26 maja 2007 r.

Na zakończenie audiencji Kiko podarował Papieżowi rysunek świętego Piotra.