Audijencija za Neokatekumenski Put i slanje više od 200 obitelji u poslanje i 13 „Missio ad gentes“ 17-I-2011

Audijencija za Neokatekumenski Put i slanje više od 200 obitelji u poslanje i 13 „Missio ad gentes“ 17-I-2011

Benedikt XVI.

Vatikan – dvorana Pavla VI., 17. siječnja 2011. (*)

Navještaj je Evanđelja „opredjeljenje svih kršćana kao posljedica krštenja“, podsjetio je papa članove Neokatekumenskog puta, primivši ih na audijenciju u ponedjeljak ujutro, 17. siječnja, u dvorani Pavla VI.

Evo govora kojeg je izgovorio Benedikt XVI:

Dragi prijatelji!

Drago mi je što vas mogu primiti i pružiti vam moju srdačnu dobrodošlicu. Osobito pozdravljam Kika Argüella i Carmen Hernández, inicijatore Neokatekumenskog puta i don Marija Pezzija, zahvaljujući im na riječima pozdrava i uvoda koje su mi uputili. S dubokom naklonošću pozdravljam sve vas ovdje prisutne: svećenike, sjemeništarce, obitelji i članove Puta. Zahvaljujem Gospodinu što nam je pružio priliku za ovaj susret na kojem obnavljate svoju vezu s Petrovim nasljednikom, još jednom prihvaćajući poslanje koji je uskrsli Krist dao učenicima: „Pođite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje svemu stvorenju“ (Mk 16,15).

Više od četrdeset godina Neokatekumenski je put pridonosio oživljavanju i učvršćivanju kršćanske inicijacije u biskupijama i župama, bivajući naklonjen postupnom i radikalnom ponovnom otkrivanju bogatstva krštenja, pomažući uživanju u božanskom životu, nebeskom životu koji je Gospodin uveo svojim utjelovljenjem, došavši među nas, rodivši se kao jedan od nas. Ovaj Božji dar za njegovu Crkvu stavljen je „u službu biskupa kao jedan od načina biskupijske provedbe kršćanske inicijacije i trajnog obrazovanja u vjeri“ (Statut, čl. 1, § 2). Ova služba, kako vas je podsjetio moj prethodnik, sluga Božji Pavao VI. u prvom susretu s vama 1974. godine, „moći će obnoviti u današnjim kršćanskim zajednicama one učinke zrelosti i produbljivanja, koji su se u prvotnoj Crkvi ostvarili iz razdoblja priprema za krštenje“ (Naučavanja Pavla VI., XII [1974.], 406).

Posljednjih je godina uspješno dovršen postupak izrade Statuta Neokatekumenskog puta koji je, nakon odgovarajućeg razdoblja valjanosti „ad experimentum“, dobio konačno odobrenje u lipnju 2008. godine. Posljednjih je dana poduzet još jedan važan korak, odobrenjem, od nadležnih Dikasterija Svete Stolice, „Katehetskog direktorija neokatekumenskog puta“. Ovim crkvenim pečatima Gospodin vam danas ponovno potvrđuje i povjerava ovo dragocjeno sredstvo, Put, tako da u sinovskoj poslušnosti Svetoj Stolici i pastirima Crkve možete s novim entuzijazmom i žarom pridonijeti radikalnom i radosnom ponovnom otkriću dara krštenja i ponuditi svoj autentični doprinos cilju nove evangelizacije. Crkva je u Neokatekumenskom putu prepoznala određeni dar potaknut Duhom Svetim: kao takav, neka prirodno nastoji uklopiti se u veliku harmoniju crkvenog tijela. U tom svjetlu, pozivam vas da uvijek tražite duboko zajedništvo s pastirima i sa svim sastavnicama pojedinih Crkava i vrlo različitih crkvenih konteksta u kojima ste pozvani raditi. Bratsko zajedništvo među Isusovim učenicima zapravo je prvo i najveće svjedočenje imena Isusa Krista.

Posebice me raduje što danas mogu u različite dijelove svijeta poslati više od 200 novih obitelji koje su se stavile na raspolaganje s velikom velikodušnošću i otišle u poslanje, pridruživši se onim otprilike 600 koji već rade na pet kontinenata. Drage obitelji, neka vjera koju ste dobili na dar bude svjetlost postavljena na svijećnjak, sposobna pokazati ljudima put u nebo. S istim ću osjećajem poslati 13 novih „missiones ad gentes“, koje će biti pozvane stvoriti novu crkvenu prisutnost u visoko sekulariziranim sredinama u raznim zemljama ili na mjestima do kojih Kristova poruka još nije stigla. Osjećajte uvijek uza se živu prisutnost Uskrsloga Gospodina i pratnju brojne braće, kao i molitvu Pape koji je s vama!

S ljubavlju pozdravljam prezbitere koji dolaze iz biskupijskih sjemeništa „Redemptoris Mater“ iz Europe i više od dvije tisuće ovdje prisutnih sjemeništaraca. Dragi prijatelji, vi ste poseban i rječit znak plodova dobra koji mogu proizaći iz ponovnog otkrivanja milosti vlastitog krštenja. Gledamo vas s posebnom nadom: budite svećenici zaljubljeni u Krista i njegovu Crkvu, kadri prenijeti svijetu radost susreta s Gospodinom i moći biti na njegovoj usluzi. Također pozdravljam katehiste itinerante i one iz Neokatekumenskih zajednica Rima i Lazija, a s posebnom ljubavlju „communitates in missionem“. Napustili ste, da tako kažem, sigurnost svojih izvornih zajednica da biste otišli na udaljenija i neudobnija mjesta, prihvaćajući da vas se pošalje u pomoć župama u poteškoćama i da tražite izgubljene ovce i vratite ih u Kristovo stado. U patnjama ili suhoćama koje biste mogli iskusiti, osjećajte se sjedinjenima s Kristovom patnjom na križu i njegovom željom da doprije do mnogo braće daleko od vjere i istine, kako bi ih vratio u Očevu kuću.

Kao što sam napisao u apostolskoj pobudnici Verbum Domini: „poslanje Crkve ne može se smatrati neobveznom ili dodatnom stvarnošću crkvenog života. Riječ je o tome da treba dopustiti Duhu Svetom da nas suobliči sa samim Kristom […] kako bismo komunicirali Riječ svim svojim životom“ (br. 93). Čitav je Božji narod „poslan“, a naviještanje Evanđelja obveza je svih kršćana, kao posljedica krštenja (usp. Ibidem, 94). Pozivam vas da se zaustavite na pobudnici Verbum Domini razmišljajući na poseban način o onom što se nalazi u trećem dijelu dokumenta, gdje govori o „Poslanju Crkve: objaviti Riječ Božju svijetu“ (br. 90-98). Dragi prijatelji, osjetimo se sudionicima želje za spasenjem Gospodina Isusa, u poslanju koje On povjerava cijeloj Crkvi. Neka vam Blažena Djevica Marija, koja je nadahnula vaš put i koja vam je dala nazaretsku obitelj kao uzor vaših zajednica, udijeli da svoju vjeru živite u poniznosti, jednostavnosti i zahvaljivanju, neka se zauzima za sve vas i prati vas u vašem poslanju. Neka vas podržava i moj Blagoslov, koji srdačno dijelim vama i svim članovima Neokatekumenskog puta širom svijeta.

(*) Usp. „L’Osservatore Romano“, 17.-18. siječnja 2011.