Bezoek aan de parochie van Santa María de la Fiducia 21-10-1990

Bezoek aan de parochie van Santa María de la Fiducia 21-10-1990

St. Johannes Paulus II

Rome, 21 oktober 1990

Twaalf jaar lang zijn de neocatechumenale 
gemeenschappen gevestigd in de parochie van 
Santa María de la Fiducia. Momenteel zijn 
er vier die bijdragen aan het parochieleven, 
vooral op het gebied van catechese en liturgie. 
De paus ontmoette hen in de parochiezaal, 
waar de kinderen, de jongeren, de minder jongeren 
die op de "Weg" zijn, hem verwelkomden met de 
vrolijke tonen van een Mariazang. Het was 
Gastone Rocchetti, de eerste catechist die naar 
Santa María de la Fiducia kwam, die de realiteit 
van de vier gemeenschappen aan Johannes Paulus II 
presenteerde.

‘Heiligheid,’ zei hij, ‘ik maak deel uit van de eerste neocatechumenale gemeenschap van de parochie van San Irineo in Centocelle. Ik ben al zeventien jaar gelukkig op de Weg en twaalf jaar geleden dat op uitnodiging van de pastoor, ik, mijn vrouw en andere broers van mij gemeenschap we zijn naar deze parochie gekomen om het goede nieuws aan te kondigen. De catechese begon en de eerste gemeenschap werd gevormd. Vandaag is er vier gemeenschappen. De eerste is ten tijde van de “Traditio”: twee jaar die rond de huizen gaan met de “kerygma”, de aankondiging van de Dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus. Tot de tweede de gemeenschap heeft het Psalter gekregen, initiatie tot gebed. De twee andere gemeenschappen bevinden zich in de beginfase van de reis.

Dit alles gebeurt, Heiligheid, in volmaakte gehoorzaamheid aan de Kerk, haar dienaren en de initiatiefnemers van ons Pad. Wij zijn zeer gelukkig, Heiligheid, omdat u met de brief die u aan bisschop Cordes heeft gestuurd een grotere impuls wilt geven aan de Neocatechumenale Weg. Wij, Heiligheid, zijn ons bewust van de grote gave die God ons geeft, zodat ieder van ons de mogelijkheid heeft om in ons eigen vlees de zaligheid te ervaren die onze Heer Jezus Christus ons heeft gebracht en te genieten van een overvloed van eeuwig leven. Zegen ons, heiligheid ”.

Dit zijn de woorden van de paus gericht tot 
de aanwezigen:

Ik wil twee dingen onderstrepen. Het eerste is dit: je zingt graag liedjes voor de Maagd, voor Maria, dat ze, volgens de woorden van Elizabeth, in het Woord van de Heer geloofde. Dit zouden we kunnen zeggen, het is een woord, een symbolische tekst voor je beweging, voor je pad, want het is geen beweging … waar, als je loopt, beweeg je ook. Dus, te beginnen met dit woord dat echt inspirerend is, dat ons heeft geïnspireerd door de encycliek Redemptoris Mater, wil ik dat je in geloof wandelt en anderen in geloof laat wandelen, naar wie je bent gezonden, dichtbij en ver weg. Dan bied ik je een tweede opmerking. Ik weet dat de neocatechumenaat van kinderen houden. De paus houdt ook van kinderen, en zo ontmoeten we elkaar altijd ».