Sv. Jānis Pāvils II

Sv. Jānis Pāvils II

Biogrāfija

S. Juan Pablo II

Karol Józef Wojtyła ir dzimis Vadovicē (Krakovā) 1920. gada 18. maijā.

1946. gada 1. novembrī ordinēts par priesteri Krakovā. 1948. gadā kļuva par Teoloģijas doktoru.

1958. gadā tika konsekrēts par bīskapu. 1964. gadā Pāvils VI nominēja par Krakovas arhibīskapu un 1967. gadā par kardinālu.

1978. gada 16. oktobrī, tika izvēlēts par Katoļu Baznīcas pāvestu ar Jāņa Pāvila II vārdu.

Piedalījās Vatikāna II koncilā, kur deva nozīmīgu ieguldījumu gatavojot Gaudium et spes konstitūciju.

Viņš īstenoja daudzus apustuliskus ceļojumus Itālijā un ārzemēs. 1985. gadā pirmo reizi organizēja Pasaules jauniešu dienas (PJD). Turklāt 1994. gadā pirmo reizi organizēja starptautiskās ģimeņu tikšanos.

Viņa ka pāvesta kalpošana bija viena no visgarākajām Baznīcas vēsturē.

Jānis Pāvils II nomira 2005. gadā 2. aprīlī. 2011. gadā 1. maijā pāvests Benedikts XVI beatificēja, o 2014. gadā 27. aprīlī pāvests Francisks pasludināja par Katoļu Baznīcas svēto.


Dokumenti