PASHAS NOMODA SV. PĒTERA BAZILIKA AR DAŽĀM KOPIENĀM NO MADRIDES 3-IV-1988

PASHAS NOMODA SV. PĒTERA BAZILIKA AR DAŽĀM KOPIENĀM NO MADRIDES 3-IV-1988

Sv. Jānis Pāvils II

Vatikāns, 1988. gada 3. aprīlis

Brāļi no Madrides La Palomas, Sv. Jāzepa un Sv. Sebastiana Neokatehumenālām kopienāmsvinīgi atjaunoja kristību solījumus neokatehumenālā itinerarija beigās. Baltās tunikās viņi piedalījās Pashas nomodā. Viņus pavadīja katehisti un pirmā Romas Kanādas mocekļu draudzes kopiena.