WIGILIA PASCHALNA W BAZYLICE ŚW. PIOTRA. UROCZYSTE ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH NA ZAKOŃCZENIE DROGI NEOKATECHUMENALNEJ 3-4-1988

WIGILIA PASCHALNA W BAZYLICE ŚW. PIOTRA. UROCZYSTE ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH NA ZAKOŃCZENIE DROGI NEOKATECHUMENALNEJ 3-4-1988

Św. Jan Paweł II

Rzym, Bazylika Watykańska, Pascha 1988

Bracia ze wspólnot neokatechumenalnych z madryckich parafii Matki Bożej Łaskawej, św. Józefa i św. Sebastiana uroczyście odnowili przyrzeczenia chrzcielne na zakończenie drogi neokatechumenalnej. Ubrani w białe szaty uczestniczyli w Wigilii Paschalnej. Towarzyszyli im katechiści oraz pierwsza wspólnota z parafii Męczenników Kanadyjskich.