Amerikas bīskapu konvivence Ņujorkā par tēmu: “Tikai viena jauna estētika atpestīs baznīcu” 1-IV-1997

Amerikas bīskapu konvivence Ņujorkā par tēmu: “Tikai viena jauna estētika atpestīs baznīcu.” 1-IV-1997

Sv. Jānis Pāvils II

Ņujorka, 1997. gada 1-5. aprīlis 

“Jaunā evaņģelizācija un trešā tūkstošgade. “Tikai viena jauna estētika atpestīs baznīcu.” Šī bija tēma. Konvievence bija piedāvājums bīskapiem, lai tie varētu iepazīties no pašiem avotiem ar to, kas ir Neokatehumenālais Ceļš. Pārdomas par jaunās estētikas nepieciešamību trešās tūkstošgades evaņģelizācijai nevarēja notikt citur, kā tikai “Lielajā Ābolā” (mūsdienu kultūras galvaspilsētā). “Jaunā estētika” ko veicina Neokatehumenālais Ceļš caur biblisko un liturģisko iniciāciju rāda, caur faktiem, ka ir spējīga stāties pretī megalopolu kultūrai, kas izraisa nopietnus draudus Baznīcai.

Svētā Tēva telegramma:

Svētais Tēvs bija paziņots par Neokatehumenālā Ceļa rīkojamu tikšanos Ņujorkā no 1. līdz 5. aprīlim. Viņš veltīja sirsnīgus sveicienus visiem dalībniekiem, īpaši brāļiem bīskapiem atbalstījuši šo iniciatīvu, piedāvādams lūgšanā vienotas pārdomas, kas pēc kāda laika palīdzēs Amerikas bīskapu sinodē.

Sinodei ir tēma: “Tikšanos ar dzīvo Jēzu Kristu, ceļš atgriešanai, vienotība un solidaritāte Amerikā.” Šī Sinode vēlas nodrošināt un dot jaunu evaņģelizācijas impulsu Amerikas baznīcās, kamēr notiek sagatavošanās Lielajam 2000. gada jubilejām. Tā mudina uz atjaunotu impulsu, bet ne starp ganiem, bet gan starp lajiem, asociācijām un ekleziālām kustībām.

Šajās dienās jūs meklēsiet izšķirt vislielākos Amerikas Baznīca esošus izaicinājumus pielikdami pūles tos nest uz priekšu, atbildēdami uz šo svarīgu misiju – atrast atbilstošus risinājumus Svētā Gara gaismā. Svētais Tēvs atcerēsies lūgšanās par jums sanākušajiem tikšanos. Lūdzot bagātīgu dievišķo svētību pār jūsu lēmumiem, sirsnīgi dod savu apustulisko svētību.

Kardināls Angelo Sodano, Valsts sekretārs