Coëxistentie van bisschoppen in New York 1-4-1997

Coëxistentie van bisschoppen in New York 1-4-1997

St. Johannes Paulus II

New York, 1-5 april 1997

“Nieuwe evangelisatie en derde Millennium. Alleen een nieuwe esthetiek zal de Kerk redden ”: dit is het thema. Coëxistentie is een gelegenheid die aan de bisschoppen is geboden, zodat zou kunnen weten wat de Neocatechumenal Weg is, en rechtstreeks uit de   de bron van Reflectie over de behoefte aan een nieuwe esthetiek kunnen drinken om het nieuwe millennium te evangeliseren kon ik geen geschikter  podium kunnen vinden voldoende dan die van de “Big Apple”, de hedendaagse culturele hoofdstad van de wereld  De “New Aesthetics” geïntroduceerd door de  Neocatechumenale Weg doormiddel van zijn bijbelse en liturgische inwijding toond  hij door de realiteit van de feiten aan, dat hij in staat is om het hoofd te bieden aan het  culturele impact van de megalopolis die het leven van de kerk bedreigt.

Het telegram van de Heilige Vader:

«De Heilige Vader is op de hoogte gebracht van de bijeenkomst georganiseerd door de Neocatechumenal Weg in New York van 1 tot 5 april. Stuur uw hartelijke groeten aan al degenen die eraan deelnemen, in het bijzonder aan uw broeder-bisschoppen die dit initiatief hebben gesteund en een reflectie aanbieden, verenigd met gebed, die zal bijdragen aan de volgende speciale vergadering van de Synode van Bisschoppen van Amerika. De synode heeft als thema: “De ontmoeting met de levende Jezus Christus, een pad voor bekering, gemeenschap en solidariteit in Amerika.”

Deze synode wil aanmoedigen om een nieuwe impuls van evangelisatie in de kerken van Amerika, terwijl ziuj zich voor bereiden op het grote jubileum van het jaar 2000. Dit vraagt ​​om een hernieuwde impuls, niet alleen van de pastoors, maar ook van de leken, van de verenigingen en de kerkelijke bewegingen.

In deze dagen zult u proberen om de uitdagingen waarmee de Kerk van Amerika wordt geconfronteerd te individualiseren bij het uitvoeren van deze belangrijke missie en om passende oplossingen te vinden in het licht van de Heilige Geest. De Heilige Vader zal in zijn gebeden al degenen gedenken die aan de samenkomst deelnemen. Door overvloedige goddelijke zegeningen op uw beslissingen in te roepen, verleent u zijn apostolische zegen van harte.

Kardinaal Angelo Sodano, staatssecretaris