KONWIWENCJA BISKUPÓW OBU AMERYK W NOWYM YORKU 1-IV-1997

KONWIWENCJA BISKUPÓW OBU AMERYK W NOWYM YORK 1-IV-1997

Św. Jan Paweł II

Nowy Jork, 1-5 kwietnia 1997 r.

„Nowa Ewangelizacja i Trzecie Tysiąclecie. Tylko nowa estetyka uratuje Kościół” – taki był temat. Konwiwencja była dla biskupów okazją do zapoznania się z tym, czym jest Droga Neokatechumenalna, pijąc bezpośrednio z jej źródła. Refleksja nad potrzebą nowej estetyki po to , aby ewangelizować w Nowym Tysiącleciu, nie mogło znaleźć bardziej odpowiedniego miejsca niż „Wielkie Jabłko”, kulturalna stolica współczesnego świata. „Nowa estetyka” wprowadzona przez Drogę Neokatechumenalną poprzez swoje wtajemniczenie biblijne i liturgiczne pokazuje w rzeczywistości, że jest w stanie stawić czoła kulturowemu oddziaływaniu megalopolis, które zagraża życiu Kościoła.

Telegram Ojca Świętego:

«Ojciec Święty został poinformowany o spotkaniu zorganizowanym przez Drogę Neokatechumenalną w Nowym Jorku w dniach 1-5 kwietnia. Serdecznie pozdrawia wszystkich, którzy w nim uczestniczą, a w szczególności swoich współbraci biskupów, którzy wsparli tę inicjatywę, proponując refleksję wraz z modlitwą, która będzie wkładem w zbliżające się zgromadzenie specjalne Synodu Biskupów obu Ameryk. Synod ma za temat: „Spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem, droga do nawrócenia, komunii i solidarności w Ameryce”.

Synod ten pragnie pobudzić nowy impuls ewangelizacyjny w Kościołach Ameryki, które przygotowują się do wielkiego Jubileuszu roku 2000. Wymaga to odnowiony impuls, nie tylko ze strony duszpasterzy, ale także ze strony świeckich, stowarzyszeń i ruchów kościelnych.

W tych dniach postaracie się określić wyzwania stojące przed Kościołem w Ameryce, który stara się wypełniać tę ważną misję oraz znaleźć odpowiednie rozwiązania w świetle Ducha Świętego. Ojciec Święty będzie pamiętał w swoich modlitwach o wszystkich, którzy biorą udział w spotkaniu. Przyzywając obfitego Bożego błogosławieństwa dla waszych decyzji, serdecznie udziela wam swego Apostolskiego Błogosławieństwa».

Kardynał Angelo Sodano, Sekretarz Stanu