PASTORĀLA VIZĪTE MAČERATĀ, FOLIGNO UN GRAN SASO 19-VI-1993

PASTORĀLA VIZĪTE MAČERATĀ, FOLIGNO UN GRAN SASO 19-VI-1993

Sv. Jānis Pāvils II

1993. gada 19-20. jūnijs

Tā raksta Mačeratas bīskaps Francesco Tarcisio Carboni:

Jānis Pāvils II 1992. gada 13. septembrī uzrakstīja man: “Ķīna ir tik dārga manai sirdij un rūpes par to Baznīcu “ir kļuvušās īpašas un pastāvīgi nodarbinājušās mana Pontifikātā” (1982. gada 6. jūnija vēstule pasaules bīskapiem – L’Osservatore Romano 24.1.1982) veidoju ļoti dzīvu pamudinājumu, ka šī Dieva cilvēka figūra būs arvien labāk zināma un novērtēta par pelnītiem sasniegumiem viņa 57 dzīves gados, no kuriem 28 labi pavadīja tajā plašajā reģionā.”(L’Osservatore Romano, 1992. gada 27. oktobris)

Pienāk brīdis kopā ar Svēto Tēvu apmeklēt māju, kur bija piedzimis Matteo Ricci un vēlreiz apstaigāt tās Mačeratas ielas, kur Ķīnas apustulis atklāja savu aicinājumu. Matteo Ricci bija dzimis Mačeratā 1552. gada 6. oktobrī. 1571. gada 15. augustā iestājās Jēzus Sadraudzības noviciātā. 1577. gada 18. maijā atstāj Romu un devās misijās uz Austrumiem. 1580. gada 26. jūlijā bija iesvētīts par priesterī Kočinā (Indija). 1583. gada 10. septembris ir viņa atbraukšanas uz Ķīnu datums. Miris 1610. gadā 11. septembrī.

1982. gadā rakstīja Pāvests: “Šodien tēva Ricci figūra ir starp ķīniešu tautas ar vārdu “Li Ma-tou”. Viņš veido Baznīcas mantojuma daļu un stādās priekšā ka stingrs un simbolisks atskaites punkts konstruktīvam dialogam verstu uz nākotni.” (L’Osservatore Romano, 1982. gada 27. oktobris)

Pagāja tikai 11 gadi un Svētā Tēva atnākšana uz Mačeratu apstiprina un dod jaunu impulsu tam brālīgām attiecībām “Baznīca-Ķīna”. Un ja jābūt kādam reģionam lai to ticētu – tā ir Mačerata: • Kopš dieviem gadiem Mačeratā dibināts Diecēzes Misionārais seminārs Redemptoris Mater ar mērķi sagatavot priesterus gatavus atdot savu dzīvi, kā tēvs Matteo Ricci, par Ķīnas evaņģelizāciju. Pašlaik 18 semināristi apmeklē filozofijas un teoloģijas studiju lekcijas.

• Jau 1993-94. mācību gadā audzēkņu skaits sasniegs 30. Viņi formēsies semināra vidē gaidot kamēr pēc kādiem gadiem paradīsies viņus uzņemt spējīga struktūra.

Svētais Tēvs katedrālē svētīs jaunā «Semināra Ķīnai» pirmo akmeni, kas tiks celts Matteo Ricci pilsēta, ko uzskata par “tiltu starp Rietumiem un Austrumiem”.

• Vietējā studiju universitātē jau ir iesākušas ķīniešu valodas kursi, ko apmeklē mūsu semināristi un ieinteresētie brīvprātīgie.

Viņi ir noteiktā karstuma gaismas uz šī Svēta Tēva izteiciena: “Uz nākotni ir kur mums jāskatās.” (Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IV, 1, 1981, p. 384). «Es ceru uz daudzām priekšrocībām, ne tikai uz misionāro darbību Ķīnu – raka pāvests – bet arī uz ķīniešu tautu uz ko Apustuliskais Krēsls skatās uz īpašu mīlestību un pieķeršanos par viņu tradīcijām un kultūru, augstu humānismu un bagātu garīgumu, kas veido Ķīniešu tautas aktuālo un lielo vēsturisko mantojumu.» (Sal. L’Osservatore Romano, 1982. gada 24. janvāris)

Pāvesta klātbūtne starp 18 semināristiem, kas gatavojas uz Ķīnu dos pamatu šai cerībai. (*) «L’Osservatore Romano» 139 Nr. – sestdiena, 1993. gada 19. jūnijs