Pāvesta Jāņa Pāvila II sveiciens jauniešiem no Itālijas Neokatehumenālā Ceļa kopienām 24-II-2002

Pāvesta Jāņa Pāvila II sveiciens jauniešiem no Itālijas Neokatehumenālā Ceļa kopienām 24-II-2002

Sv. Jānis Pāvils II

Sv. Pētera laukums, 2002. gada 24. februāris

«Uz tikšanos Toronto!» Ar šiem vārdiem pēc lūgšanas Marijai Jānis Pāvils II atjaunoja aicinājumu jaunajām paaudzēm piedalīties XVII Pasaules Jauniešu Dienās Kanādā. Aicinājums bija virzīts tūkstošiem jauniešu piederošiem dažām Itālijas Neokatehumenālā Ceļa kopienām, kas bija klāt Sv. Pētera laukuma svētdienas «Angelus» lūgšanā. Lūk pāvesta vārdi:

Neokatehumenālās kopienas no visām draudzēm un diecēzēm Itālijā. Dārgie, jūs esat “ceļā” uz Pasaules Jauniešu Dienām Toronto nākoša jūlija. Esat jaunieši ceļā ar Kristu. Pateicos, jo ar jūsu klātbūtni, piedāvāt atjaunot šo aicinājumu jūsu vienaudžiem itāliešiem un no citām pasaules valstīm. Aicinu rūpīgi gatavoties šim svarīgam notikumam. Protiet rīkoties prātīgi katru reizi ar pazemību un cieņu. Dodiet jūsos esošas cerības liecību! Paldies par apmeklēšanu un uz redzēšanos Toronto! (*) Sal. «L’Osservatore Romano», 2002. gada 25-26. februāris