Sveikinimas Italijos bendruomenių jaunimui 24-2-2002

Sveikinimas Italijos bendruomenių jaunimui 24-2-2002

Šv. Jonas Paulius II

Šv. Petro aikštė, 2002 vasario 24 d.

„Iki susitikimo Toronte.” Šiais žodžiais po maldos Marijai Jonas Paulius II atnaujino pakvietimą dalyvavimui XVII Pasaulio jaunimo dienose, kurios šiemet vyks Kanadoje. Šis pakvietimas Šv. Petro aikštėje nuskambėjo po „Viešpaties angelo” maldos adresuotas tūkstantiems jaunuolių iš įvairių Italijos vyskupijų bei parapijų Neokatechumenatinių bendruomenių sekmadienį, 24-ąją dieną.

„Sveikinu su ypatingu nuoširdumu jaunimą, gausiai susirinkusį, iš įvairių Italijos vyskupijų bei parapijų Neokatechumenatinių bendruomenių. Brangieji, jūs esate „kelyje” į Pasaulio jaunimo dienas Kanadoje ateinantį liepos mėnesį. Būkite jauni kelyje su Kristumi. Dėkoju jums, nes su jūsų buvimu čia skatinate atnaujinti šį pakvietimą jūsų bendraamžiams italams bei kitataučiams, kad visi galėtų ruoštis šiam susitikimui. Mokėkite elgtis su nuolankumu ir pagarba kiekvienu metu ir dalinkitės jumyse esančia viltimi. Ačiū už aplankymą ir iki susitikimo Toronte!