PĀVESTA UZRUNAS VĀRDI PIESAUCOT JASNA GURAS DIEVMĀTES AIZBILDNIECĪBU (POLIJA) 12-IV-1987

PĀVESTA UZRUNAS VĀRDI PIESAUCOT JASNA GURAS DIEVMĀTES AIZBILDNIECĪBU (POLIJA) 12-IV-1987

Sv. Jānis Pāvils II

Polija- Čenstohovas sanktuārijs, 1987. gada 12. jūnijs

Jānis Pāvils II noslēdza sava svētceļojuma Polijā piekto dienu Jasnā Gurā, piektdienas vakarā piesaukdams Jaunavas Marijas aizbildniecību. Šī lūgšana Dievmātei tiek atkārtota katru dienu plkst. 21. dziedot vai lasot kopš 1957. gada.

Pēc lūgšanas pāvests uzrunāja ticīgos ar zemāk esošiem vārdiem:

… Marija, Polijas Karaliene, esmu tuvu tev, atceros par tevi, esmu nomodā. … Šajā Jasna Guras lūgšanas laikā, vēlos aicināt uz šejieni, ar domām un sirdi, katru cilvēku, brāli un māsu, no visām zemes malām…

… Visiem, kam nebija bailes no briesmām un grūtībām, nav zaudējuši ticību ideālos un īstajās vērtībās, nav pazaudējuši dzīves un darba jēgu, nav padevušies vājībām, bet izjutuši solidāro atbildību, stiprina savus brāļus ticībā un pārliecībā, ka kristietim nav bezizejas situāciju, ka ir vērts dzīvot savā valstī un uzņemties radošo iniciatīvu, būvēt siržu vienotības un cilvēciska prāta kopienu.

Cik daudz cilvēku, vajadzētu uzskaitīt, kuri dara labu viens otram, cik kopienas, cik vides, cik kustības! Kad es to saku, man nāk prātā vismaz divas, kas mana svētceļojuma laikā ļaujas būt dzirdamas. Tās ir mūsu “Oāze” no kustības “Gaisma un dzīvība” un arī no rietumiem atnākušie “Neokatehumeni“. Viņi ir visā pasaulē, kurp es eju. Biju domājis, ka varbūt viņu Polijā nav, bet no pašas pirmās dienas sastopos ar tiem pašiem uzrakstiem, ko biju redzējis citās valstīs dažādās valodās. Biju domājis, ka varbūt viņu Polijā nav, bet no pašas pirmās dienas sastopos ar tiem pašiem uzrakstiem, ko biju redzējis citās valstīs dažās valodās.

Tad viņi ir! Viņi ir atnākuši! Viņi ir atnākuši un grib, lai mēs atjaunojam mūsos pašos apziņu par Kristību un ko nozīmē būt par kristieti no pašām saknēm.

Lai Dievs svēti! (*) No itāliešu valodas tulkojuma «L’Osservatore Romano» 1987, gada 14. jūnijs.