PASHAS NOMODA SV. PĒTERA BAZILIKA 19-IV-1992

PASHAS NOMODA SV. PĒTERA BAZILIKA 19-IV-1992

Sv. Jānis Pāvils II

Sv. Pētera bazilika, 1992. gada 19. aprīlis

Kopienas viņu pašu katehistu pavadīti atjaunoja Kristību solījumus Neokatehumenālā ceļveža noslēgumā pāvesta Jāņa Pāvila II priekšā Sv. Pētera bazilikā, Pashas nomoda laikā. Šīs kopienas bija atnākušas no Romas Sv. Leonarda Murialdo un pirmā kopiena no Romas Tor Sapienzas draudzes.