WIGILIA PASCHALANA W BAZYLICE WATYKAŃSKIEJ: UROCZYSTE ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH 19-IV-1992

WIGILIA PASCHALANA W BAZYLICE WATYKAŃSKIEJ: UROCZYSTE ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH 19-IV-1992

Św. Jan Paweł II

Bazylika Św. Piotra, 19 kwietnia 1992 r.

Pierwsza wspólnota San Leonardo Murialdo w Rzymie i pierwsza wspólnota Tor Sapienza w Rzymie uroczyście odnowiły swoje Przyrzeczenia Chrzcielne na zakończenie Drogi Neokatechumenalnej, w towarzystwie swoich katechistów, przed Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Bazylice Świętego Piotra podczas Wigilii Paschalnej.