SVĒTO FABIANA UN VENANCIJA DRAUDZES VIZĪTE 14-IV-1990

SVĒTO FABIANA UN VENANCIJA DRAUDZES VIZĪTE 14-IV-1990

Sv. Jānis Pāvils II

Roma, 1990. gada 14. janvāris *

«PASAULE ATVERAS, MEKLĒ CILVĒCISKO, KRISTĪGĀKO DIMENSIJU UN GAIDA PATIESĪBAS ATBILDI, KAS IR KRISTUS»  

Svinīgs pasākums sagaidīja Svēto Tēvu ar draudzes Neokatehumenālā Ceļa pārstāvjiem. Svinīgs pateicoties daudziem klāt bijušiem bērniem, kuri izcēla ģimenes svarīgo lomu Neokatehumenālā Ceļa kopienā.

Pēc viena no katehistu Giuseppe uzrunas vārdiem, Svētais Tēvs teica sekojošo:

Novēlu, lai šis 1990. gads būtu kā jauns gads jūsu ceļam. Skaidrs, kā pagājušais, 1989. gads, atstāja mums pārsteidzošas lietas, it sevišķi Eiropā. Daudzas sabiedrības, daudzas valstis atvērās un viss tas ir izaicinājums. Šī pasaule, kas atveras, kas varbūt šķiras no necilvēciskākās un nekristīgākas tradīcijas meklēdama kristīgāko un cilvēciskāko. Šīs tautas gaida Patiesības Vārdu, Evaņģēlija Vārdu, vienotības ar Kristu Vārdu. Vienlaikus mēs atrodamies šeit, austrumos.

Vakar runāju ar pie Svētā Krēsla akreditētiem vēstniekiem un pateicu, ka šis brīdis ir izaicinājums Rietumeiropas valstīm, jo jāpieņem no jauna īstās vērtības, jāmeklē tās kristīgas saknes un jāiet pie Kristus. Tā jūsu priekšā, dārgie, ir daudz izaicinājumu.

Novēlu, lai šis jauns gads, būtu jauns jūsu ceļam, auglīgs pateicoties Kunga žēlastībai, Svētā Gara gaismai un ar Jaunavas, mūsu Mātes, klātbūtni.

(*) Sal. «L‘Osservatore Romano», 1990. gada 19. janvāris.