WIZYTACJA W PARAFII ŚWIĘTYCH FABIANA I WENANCJUSZA 14-I-1990

WIZYTACJA W PARAFII ŚWIĘTYCH FABIANA I WENANCJUSZA 14-I-1990

Św. Jan Paweł II

Rzym, 14 stycznia 1990*

«ŚWIAT OTWIERA SIĘ, POSZUKUJE LUDZKIEGO I BARDZIEJ CHRZEŚCIJAŃSKIEGO WYMIARU I OCZEKUJE TEJ ODPOWIEDZI PRAWDY, KTÓRĄ JEST CHRYSTUS»

Spotkanie Ojca świętego z licznymi przedstawicielami wspólnot neokatechumenalnych było świąteczne. Świąteczne zwłaszcza dzięki obecności licznych dzieci, które jak zwykle podkreślają wymiar „rodzinny”, jako nośny aspekt wspólnoty, która kroczy drogą neokatechumenalną.

Po kilku słowach wprowadzenia, które Giuseppe, jeden z katechistów wspólnot, skierował do papieża, Ojciec święty powiedział:

«Os deseo un año 1990 como un año nuevo para vuestro Camino. Ciertamente el año anterior, 1989, nos ha dejado muchas cosas sorprendentes, sobre todo en Europa. Muchos ambientes, muchos países se han abierto, pero todo eso es solamente un desafío. Este mundo que se abre, que rompe con una tradición menos cristiana y menos humana, buscando la cristiana y más humana, espera, junto con sus poblaciones, la Palabra de la Verdad, la Palabra del Evangelio, la Palabra de la Comunión con Cristo. Al mismo tiempo nosotros estamos aquí en Occidente.

Wczoraj przemawiałem do ambasadorów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej i powiedziałem, że ta chwila jest także wyzwaniem dla krajów Europy Zachodniej, ponieważ również one powinny powrócić do prawdziwych wartości, poszukiwać chrześcijańskich korzeni swojej tożsamości i zmierzać ku Chrystusowi. Stąd także i wy, najdrożsi, stoicie wobec licznych wyzwań.

Życzę wam, aby ten nowy rok był nowym rokiem dla waszej drogi, owocnym dzięki łasce Pana, dzięki światłu Ducha Świętego i dzięki obecności Dziewicy i Matki.».

(*) Por. «L‘Osservatore Romano», 19 stycznia 1990.