SVEICIENA UZRUNA CENTRĀLAMERIKAS KOPIENU BRĀĻU GRUPAI 16-X-1980

SVEICIENA UZRUNA CENTRĀLAMERIKAS KOPIENU BRĀĻU GRUPAI 16-X-1980

Sv. Jānis Pāvils II

Sv. Pētera laukums, 1980. gada 16. oktobris

Jānis Pāvils II pēc trešdienas vispārējas audiences uzrunas klātesošajiem ticīgajiem veltīja arī sveiciena vārdus klātesošajām grupām. Dažiem piederīgajiem Neokatehumenālajai kustībai no Dienvidamerikas valstīm, kuri bija atbraukuši uz Romu uz starptautisko konferenci, kas bija paredzēts Sinodes par ģimeni sagatavošanai. Pāvests teica:

Šajā audience ir klāt arī priesteru grupa, laulātie pāri un katehisti no Centrālamerikas valstīm piederoši Neokatehumenālajam Ceļam. Sirsnīgi jūs apsveicu, mīlētie brāļi un māsas, kas veltāt sevi Baznīcas svarīgam uzdevumam: baznīcas kopienas celšana ticībā caur sistemātisko, solīdo un progresīvu katehēzi. Veltiet sevi ar dāsnumu šīm darbam, kas tiek būtisks. Esiet uzticīgi kristīgas vests personīgajai pieredzei un citu liecībai.

Svētu jūsu dziļas vienotības velmi ar jūsu ganiem, jūsu darbu, cilvēkus, ģimenes un kopienas. (*) Sal. «L’Osservatore Romano», 1980. gada 17. oktobris.