Pozdrowienie dla grupy braci ze wspólnot Ameryki Środkowej 16-10-1980

Pozdrowienie dla grupy braci ze wspólnot Ameryki Środkowej 16-10-1980

Św. Jan Paweł II

Audiencja ogólna. Rzym, 16 października 1980 r.

Jan Paweł II po wygłoszeniu zgodnie ze zwyczajem kolejnej katechezy do wiernych zgromadzonych na środowej audiencji ogólnej, zwrócił się z pozdrowieniami do poszczególnych grup. Do różnych osób ze wspólnot neokatechumenalnych krajów Ameryki Łacińskiej, obecnych w Rzymie na międzynarodowym spotkaniu mającym na uwadze najbliższy Synod biskupów poświęcony rodzinie, Ojciec święty powiedział:

«Jest obecna na tej audiencji grupa kapłanów, małżeństw i katechistów z ruchu neokatechumenalnego rozmaitych krajów Ameryki Środkowej.
Pozdrawiam was serdecznie, drodzy bracia i siostry, którzy poświęcacie się zadaniu, do którego Kościół przywiązuje dużą wagę: budowaniu w wierze wspólnoty eklezjalnej poprzez katechezę systematyczną, solidną i stopniową. Poświęcajcie się z hojnością tej tak potrzebnej pracy. Bądźcie wierni waszemu osobistemu przeżywaniu orędzia chrześcijańskiego oraz przekazywaniu go innym.

Błogosławię wasz zamiar zachowywania głębokiej jedności z waszymi pasterzami, błogosławię waszą pracę, osoby, rodziny i wspólnoty kościelne».