PASHAS NOMODA SV. PĒTERA BAZILIKA 30-III-1997

PASHAS NOMODA SV. PĒTERA BAZILIKA 30-III-1997

Sv. Jānis Pāvils II

Sv. Pētera bazilika, 1997. gada 30. marts

Katehistu pavadīti četras kopienas (Romas Kanādas mocekļu draudzes 3., 4., 5. un Frančeskas Kabrini 4. kopienas) Pashas Nomodā ar Svēto Tēvu Jāni Pāvilu II svinīgi atjaunoja Kristību solījumus Neokatehumenālā ceļveža beigās.