PĀVESTA JĀŅA PĀVILA II SVEICIENA VĀRDI SEMINĀRISTIEM NO BRAZĪLIJAS REDEMPTORIS MATER SEMINĀRA 15-X-1991

PĀVESTA JĀŅA PĀVILA II SVEICIENA VĀRDI SEMINĀRISTIEM NO BRAZĪLIJAS REDEMPTORIS MATER SEMINĀRA 15-X-1991

Sv. Jāņa Pāvila II

Brazīlija, 1991. gada 15. oktobris

Sirsnīgi apsveicu Redemptoris Mater semināra Vecākos un semināristus. Semināra ēka pašlaik tiek celta netālu no šejienes. Novēlu, lai ar Dieva svētību, caur Kristus garu uzdrošinātu autentisko priesteru formāciju. Visiem jums dalu savu apustulisko svētību. Amen. (*) Sal. «L’Osservatore Romano», 1991. gada 17. oktobris.