Priesteru ordinācija 22-V-1994

Priesteru ordinācija 22-V-1994

Sv. Jānis Pāvils II

Sv. Pētera bazilika, 1994. gada 22. maijs

Pentekostes svētdiena Svētā Pētera bazilikā, priesteru ordināciju svētdiena. 39 diakoni no kuriem 13 no „Redemptoris Mater” semināra. Baltos apģērbos un ar sarkano stolu pie Atzīšanās altāra esošos par priesteriem iesvētīja kardināls vikārs Camillo Ruini. Kā katru gadu, uz jauniem diakoniem bija jāuzliek rokas  Jānim Pāvilam II. Diemžēl Pāvests nebija spējīgs dot Sakramentu un vadīt šo ritu, jo atradās „Gemelli” slimnīcā.

Homilijas sākumā kardināls Ruini  veltīja pāris pateicības vārdus Jānim Pāvilam II:

Šodien jums bija jābūt iesvētītiem ar viņa rokām, teica kardināls Ruini. Kungs pieļāva citādi, bet jūs labi zināt, ka upurēdams šo ciešanu brīdi Pāvests ir vēl tuvāk jums. Viņš ir vēl spēcīgāks jūsu priesterības tēvs. Pateiksimies no visas sirds ir uzklausīsim viņa vārdus.

Trīsdesmit deviņi jauni priesteri tika iesvētīti Pentekostes lielajos svētkos. Tā ir liela Svētā Gara dāvana Romas Baznīcai. Trīsdesmit astoņas „dāsnas sirdis” tika nozīmētas Romas Baznīcai: 21 no Augstākā semināra, 13 no Redemptoris Mater un vēl 3 no „Almo Collegio Capranica”. (*) Sal. «L’Osservatore Romano», 1994. gada 23-24. maijs.