ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE W BAZYLICE ŚW. PIOTRA 22-5-1994

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE W BAZYLICE ŚW. PIOTRA 22-5-1994

Św. Jan Paweł II

Bazylika św. Piotra, 22 maja 1994 r.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego w Bazylice św. Piotra, niedziela święceń kapłańskich. Trzydziestu dziewięciu diakonów, z których 13 formowanych w seminarium „Redemptoris Mater”, ubranych w białe alby i czerwone stuły, stojących u stóp ołtarza i ustawionych w rzędzie w dużym prezbiterium przyjęło święcenia kapłańskie z rąk kardynała wikariusza Camillo Ruini. Jak co roku, to Jan Paweł II udzielał młodym diakonom sakramentu święceń kapłańskich. Jednak w tym roku rekonwalescencja Ojca Świętego w szpitalu Gemelli uniemożliwiła mu przewodniczenie obrzędowi.

Na początku swojej homilii kardynał Ruini skierował tę myśl do Jana Pawła II:

«Dziś powinniście być wyświęceni przez jego ręce – powiedział. Pan ułożył sprawy inaczej, ale wiecie, że ofiarowując ten czas cierpienia, Papież jest jeszcze bliżej was, jest jeszcze bardziej intensywnie Ojcem waszego kapłaństwa. Dziękujemy mu z całego serca i wsłuchujemy się w jego słowa.

Trzydziestu dziewięciu nowych prezbiterów w uroczystość Zesłania Ducha Świętego: wielki dar Ducha dla Kościoła rzymskiego. Trzydziestu ośmiu z tych młodych „wielkodusznych serc” zostało inkardynowanych do Kościoła rzymskiego. Dwudziestu jeden z Rzymskiego Wyższego Seminarium Duchownego; trzynastu z diecezjalnego seminarium „Redemptoris Mater„; trzech z Almo Collegio Capranica». (*) Por. „L’Osservatore Romano”, 23-24 maja 1994 r.