Svećeničko ređenje 22-5-1994

Svećeničko ređenje 22-5-1994

Sv. Ivan Pavao II.

Sveti Petar, 22. svibnja 1994. (*)

Nedjelja Pedesetnice u Svetom Petru, nedjelja svećeničkih ređenja. Trideset i devet đakona (od kojih je 13 formirano u sjemeništu „Redemptoris Mater“) u bijelim albama i crvenim štolama podno oltara Ispovijedi, poredanih u nizu u golemom prezbiteriju, kardinalni vikar Camillo Ruini zaredio je za prezbitere. Kao i svake godine, Ivan Pavao II. trebao je podijeliti sakrament Svetog reda mladim đakonima. No, ove godine hospitalizacija u Gemelliju nije dopustila Svetom Ocu da predsjeda obredom.

Na početku homilije kardinal Ruini uputio je ovu zahvalnu misao Ivanu Pavlu II:

Danas ste trebali biti zaređeni polaganjem njegovih ruku, – rekao je kardinal Ruini – no Gospodin je dogovorio drugačije, ali znate da vam je Papa preko prikazivanja ovog vremena patnje još bliži, on je još intenzivnije Otac vašeg svećeništva. Zahvaljujmo mu svim srcem i slušajmo njegove riječi.

Trideset i devet novih svećenika na svečanosti Pedesetnice: veliki dar Duha Rimskoj crkvi. Trideset i osam od ovih mladih „velikodušnih srca“ inkardinirano je u Rimsku crkvu. Dvadeset jedan iz Glavnog rimskog sjemeništa; trinaest iz Biskupijskog sjemeništa Redemptoris Mater; troje iz Kolegija Capranica.

(*) Vidi „L’Osservatore Romano“, 23.-24. svibnja 1994.