TORRE SPAKATAS SV. MĀRIJAS PASAULES KARALIENES DRAUDZES VIZĪTE 14-XII-1986

TORRE SPAKATAS SV. MĀRIJAS PASAULES KARALIENES DRAUDZES VIZĪTE 14-XII-1986

Sv. Jānis Pāvils II

Roma, 1986. gada 14. decembris

Pēc tikšanos ar pastorālo padomi citā zālē pāvests satikās ar visu grupu pārstāvjiem un asociācijām, ko priekšāstādīja prāvests. Pie ticīgajiem bija daži klaiņotāji. Pāvests uzrunāja visus šajos vārdos:

Apsveicu klātesošos un caur jums, visus laju apustulāta grupas, citas grupas, kas pieder kādai programmai, kādam garīgumam. Piemēram, pastāv karmelīšu garīgums, kas ir redzams karmela skapulārā, kas man ir līdzi jau daudzus gadus. Pēc tam ir Neokatehumenālais garīgums un citi. Citas programmas, citi garīgumi, bet visi kalpo Baznīcas kopējam labumam. Tas atbilst Sv. Pāvila vārdiem: Baznīca ir Kristus miesa. Daudz orgāni, locekli, šūnas veido un dod dzīvību ķermenim, organismam. Mēs esam mistiska miesa, ko sauc par Kristus miesu un visi mēs saņemam no šī organisma Svētā Gara impulsus, dažas žēlastības, īpašas dāvanas, dažas harizmas. Pēc tam ar šiem impulsiem mēs cenšamies darboties miesas labad, Krisus mistiskās miesas labad, draudzes labad (pēc Sv. Pāvila analoģijas). Vēlos izpaust savu lielo prieku par kādā veidā šodien pieminējāt jūsu draudzes 25. gadadienu. Ļoti cienīgā veidā, skaisti, ar aktīvu iesaistīšanos, ar svinībām, kad varējām labi palūgties un dziedāt. Un vēl par Dievmātes kronēšanu par Pasaules Valdnieci. Novēlu vislabāko jums un jūsu asociācijām. Lai tās top par labuma avotu citiem un jums pašiem. Arī novēlu labu Kristus piedzimšanas svētkus! (*) Sal. «L’Osservatore Romano», 1986. gad 15-16. decembris